Posted on

Hankerahoitus on päättynyt 30.6.2022

Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimiston yhteishankkeena toteutettu Navigaattori 2.0 -hanke on päättynyt 30.6.2022. Hankkeen toimintakausi oli 1.4.2021-30.6.2022.

Lue lisää
Posted on

Kartoitus yhteiskuntaorientaation nykytilasta ja kehittämistarpeista julkaistu!

Omalla kielellä tarjottava yhteiskuntaorientaatiokoulutus on Suomessa vielä uusi asia. Siitä, miten yhteiskuntaorientaatioita on järjestetty eri puolilla Suomea, on vasta vähän tietoa saatavilla. Navigaattori 2.0 -hankkeen puitteissa pyrittiin kartoittamaan sitä, miten yhteiskuntaorientaatioita on toteutettu kunnissa ja minkälaisia kehittämistarpeita yhteiskuntaorientaation järjestämiseen liittyy.

Lue lisää
Posted on

Uusia yhteiskuntaorientaation kouluttajia valmistunut!

Pakolaisavussa kevään aikana järjestetystä yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuksesta valmistui neljä kouluttajaa. Yksi uusista kouluttajista on kuopiolainen Inabat Seytnazarova. Hän korostaa omakielisen tiedon merkitystä kotoutumisen alkuvaiheessa.

Lue lisää