Omakielinen yhteiskuntaorientaatio

Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi, joka tarjoaa perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä. Se antaa täällä tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulijan Suomen tarinaan ja antaa hyvät eväät Suomeen kotoutumiseen.

Yhteiskuntaorientaatio vahvistaa maahanmuuttajien ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä omista oikeuksista ja velvollisuuksista. Suomen Pakolaisapu katsoo, että alkuvaiheen kotoutumispalveluihin tulisi saada omakielinen ja valtakunnallisesti yhdenmukainen yhteiskuntaorientaatio-kurssi.

Lue lisää yhteiskuntaorientaation merkityksestä

Kuva: Ivan Levchenko
Omakielinen yhteiskuntaorientaatio

Tutustu omakieliseen yhteiskuntaorientaatioon

Sisältö

Yhteiskuntaorientaatio perustuu oppikirjan teemoihin ja opetusta voidaan syventää vierailevien puhujien, tukimateriaalien ja vierailukäyntien kautta.

Lisää sisällöstä

Dialoginen opetusmuoto

Opetus rakentuu keskustelulle osallistujien omista kokemuksista, kysymyksistä sekä yhtäläisyyksistä ja eroista suomalaiseen yhteiskuntaan liittyen.

Lisää opetusmuodosta

Järjestäminen

Yhteiskuntaorientaation vetää tehtävään koulutuksen saanut kouluttaja. Kurssikonsepti ja oppimateriaali ovat vapaasti hyödynnettävissä kunnissa ja oppilaitoksissa.

Lisää järjestämisestä

Merkitys

Yhteiskunnan jäsenenä toimiminen ja omien asioiden hoitaminen edellyttää kansalaistaitoja, jotka perustuvat tietoon yhteiskunnasta. Yhteiskuntaorientaatiosta saa perustavanlaatuista tietoa, joka antaa hyvän pohjan tehdä omaa elämää koskevia valintoja.

Lisää merkityksestä

Yhteiskuntaorientaation kouluttajat

Onnistunut yhteiskuntaorientaatio on pedagogisesti haastava tehtävä. Pakolaisapu kouluttaa Yhteiskuntaorientaation omakielisiä kouluttajia ja välittää tietoa valmistuneista kouluttajista.

Lisää kouluttajista

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation opetus perustuu kurssia varten tuotettuun Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Se toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta. Oppikirja on vapaasti hyödynnettävissä.

Oppikirjaa kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Voit olla mukana kehittämistyössä lähettämällä meille kommentteja ja parannusehdotuksia sisältöön liittyen osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

Tällä hetkellä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on valmistunut syksyllä 2017 ja siihen on tehty pieniä päivityksiä vuonna 2018.

Suomenkielinen oppikirja päivitetään, kuvitetaan ja taitetaan vuoden 2020 aikana.

 

Lataa oppikirja

Kurssista sanottua