Monikielinen yhteiskuntaorientaatio

Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi, joka tarjoaa perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä. Se antaa täällä tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulijan Suomen tarinaan ja antaa hyvät eväät Suomeen kotoutumiseen.

Monikielisestä yhteiskuntaorientaatiosta on tulossa lakisääteinen palvelu vuonna 2025 voimaan astuvan uuden kotoutumislain myötä. Laki velvoittaa kunnat järjestämään monikielistä yhteiskuntaorientaatiota kaikille kunnan kotoutuja-asiakkaille.

Lue lisää yhteiskuntaorientaation merkityksestä

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio

Tutustu monikieliseen yhteiskuntaorientaatioon

Sisältö

Yhteiskuntaorientaatio perustuu oppikirjan teemoihin ja opetusta voidaan syventää vierailevien puhujien, tukimateriaalien ja vierailukäyntien kautta.

Lisää sisällöstä

Dialoginen opetusmuoto

Opetus rakentuu keskustelulle osallistujien omista kokemuksista, kysymyksistä sekä yhtäläisyyksistä ja eroista suomalaiseen yhteiskuntaan liittyen.

Lisää opetusmuodosta

Järjestäminen

Suomen Pakolaisapu on kehittänyt yhteiskuntaorientaatiota Suomessa. Kurssikonsepti ja oppimateriaali ovat vapaasti hyödynnettävissä kunnissa ja oppilaitoksissa.

Lisää järjestämisestä

Merkitys

Yhteiskunnan jäsenenä toimiminen ja omien asioiden hoitaminen edellyttää kansalaistaitoja, jotka perustuvat tietoon yhteiskunnasta. Yhteiskuntaorientaatiosta saa perustavanlaatuista tietoa, joka antaa hyvän pohjan tehdä omaa elämää koskevia valintoja.

Lisää merkityksestä

Yhteiskuntaorientaation kouluttajat

Onnistunut yhteiskuntaorientaatio on pedagogisesti haastava tehtävä. Pakolaisapu on kouluttanut Yhteiskuntaorientaation omakielisiä kouluttajia ja välittää tietoa valmistuneista kouluttajista.

Lisää kouluttajista

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten. Oppikirjaa voivat käyttää sekä yhteiskuntaorientaation kouluttajat että opiskelijat. Se on vapaasti hyödynnettävissä.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2017. Tämä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi. Suomenkielisestä oppikirjasta on tehty toinen, päivitetty versio, ja se on valmistunut syksyllä 2020. Tulevaisuudessa päivitetään myös muita kieliversioita.

Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa kehitetään edelleen. Mikäli otatatte yhteiskuntaorientaation oppikirjan käyttöönne, toivomme saavamme siitä tietoa ja palautetta. Lisäksi voit osallistua ja vaikuttaa oppikirjan kehittämiseen lähettämällä palautetta ja parannusehdotuksia osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

 

Lataa oppikirja 2017

Lataa oppikirja 2020

Kurssista sanottua