Posted on

Yksi Pakolaisavun suosituksista tulevaan hallitusohjelmaan kuuluu, että Suomen tulisi ottaa kotoutumispalveluissaan käyttöön omakielinen ja valtakunnallisesti yhtenäinen yhteiskuntaorientaatio.

Koska tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja omista oikeuksista ja velvollisuuksista tarvitaan heti maahanmuuton alkuvaiheesta lähtien, tulee yhteiskuntaorientaatio antaa omakielisesti. Tasalaatuisuuden varmistamiseksi yhteiskuntaorientaatiolle tulisi määritellä laajuus, sisältö ja muoto sekä kouluttaa tehtävään omakielisiä kouluttajia.

Lue lisää: https://pakolaisapu.fi/wp-content/uploads/2019/03/SuomenPakolaisavunHallitusohjelmasuositukset2019-2023.pdf

 

Kuva: Tapio Haaja