Yleistä

Yhteiskuntaorientaatio on tarkoitettu vastasaapuneille maahanmuuttajille, ainakin pakolaistaustaisille ja heihin rinnastettaville. Yhteiskuntaorientaatio annetaan mahdollisimman pian maahan muuttamisen jälkeen ja järjestetään osallistujien äidinkielellä tai kielellä, jonka he osaavat hyvin. Yhteiskuntaorientaation vetää tehtävään koulutuksen saanut kouluttaja.

Tarvittaessa kurssi voidaan toteuttaa tulkatusti. Tällöin kesto pitenee huomattavasti.

Myös etäyhteyksiä voidaan hyödyntää kurssien järjestämisessä.

Onnistunut yhteiskuntaorientaatio koostuu seuraavista tekijöistä:

  • Omakielinen ja pätevöitynyt kouluttaja
  • Dialoginen opetus
  • Yhdenmukainen oppikirja
  • Laadun jatkuva arviointi

 

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin muotoa ja kouluttajan pätevyyttä ohjaavat tarkat laatukriteerit, mikä takaa yhdenmukaisen laadun valtakunnallisesti. Kurssitoteutuksen ja -konseptin laatua seurataan, arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti kurssipalauttein.

 

Yhteiskuntaorientaation järjestämismahdollisuudet?

Tällä hetkellä työ keskittyy Pakolaisavussa Navigaattori-hankkeen puitteissa kurssikonseptin kehittämiseen, kuten oppikirjan jatkotyöstämiseen ja uusiin käännöksiin sekä Yhteiskuntaorientaation kouluttajien kouluttamiseen.

Kehitystyön tarkoituksena on, että kurssikonsepti olisi valtakunnallisesti hyödynnettävissä ja oppilaitokset ja kunnat voisivat jatkossa hyödyntää Yhteiskuntaorientaation omakielisiä kouluttajia kurssien järjestämisessä. Tavoitteena on, että Yhteiskuntaorientaation kouluttajia voidaan pikkuhiljaa kouluttaa eri alueille ympäri Suomen. Juuri nyt Pakolaisapu ei voi järjestää Yhteiskuntaorientaatiota yhteistyössä uusien kuntien tai oppilaitosten kanssa. Yhteiskuntaorientaation kurssikonsepti ja oppimateriaali ovat kuitenkin jo nyt vapaasti hyödynnettävissä kunnissa ja oppilaitoksissa tarpeen mukaisesti.

 

Yhteiskuntaorientaation omakielisen kouluttajan palkkaaminen?

Mikäli kuntanne tai oppilaitoksenne on kiinnostunut yhteiskuntaorientaation järjestämisestä ja kouluttajan palkkaamisesta, voitte tiedustella lisää suunnittelija Heidi Nikulalta, heidi.nikula@pakolaisapu.fi, 044 762 4894. Välitämme tietoa kouluttamistamme Yhteiskuntaorientaation kouluttajista.

 

Kokemuksia yhteiskuntaorientaation järjestämisestä

Toistaiseksi Yhteiskuntaorientaatio-kurssia on toteutettu Forssassa, Porvoossa ja Espoossa Kotikunta-hankkeen (2016 – 2018, AMIF) puitteissa. Forssassa ja Porvoossa kurssi toteutettiin yhteistyössä kototutumiskoulutusta tarjoavan oppilaitoksen kanssa. Kurssi integroitiin 1. moduuliin ja se toteutettiin arabiankielisenä.

Espoossa Yhteiskuntaorientaatio järjestettiin yhdessä Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Osallistujat olivat pääosin työvoimapalveluiden ulkopuolisia maahanmuuttajia, kuten kotiäitejä ja vanhempia ihmisiä. Kunta ohjasi osallistujat kurssille sekä järjesti tilat ja lastenhoidon.

 

Navigaattori-hanke

Navigaattori-hankkeen puitteissa jatkuva kehittämistyö ja Yhteiskuntaorientaation järjestäminen tapahtuu ensisijaisesti KUUMA-seudun kuntien kanssa.

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia on Pakolaisavun, Kansainvälinen Siirtolaisuusjärjestö IOM:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hanke rahoitetaan EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella ja hankekausi on 1.4.2018 – 31.3.2021.

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation opetus perustuu kurssia varten tuotettuun Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Se toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta. Oppikirja on vapaasti hyödynnettävissä.

Oppikirjaa kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Voit olla mukana kehittämistyössä lähettämällä meille kommentteja ja parannusehdotuksia sisältöön liittyen osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

Tällä hetkellä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on valmistunut syksyllä 2017 ja siihen on tehty pieniä päivityksiä vuonna 2018.

Suomenkielinen oppikirja päivitetään, kuvitetaan ja taitetaan vuoden 2020 aikana.

 

Lataa oppikirja

Kurssista sanottua