Yleistä

Yhteiskuntaorientaatio on tarkoitettu vastasaapuneille maahanmuuttajille, ainakin pakolaistaustaisille ja heihin rinnastettaville. Yhteiskuntaorientaatio annetaan mahdollisimman pian maahan muuttamisen jälkeen ja järjestetään osallistujien äidinkielellä tai kielellä, jonka he osaavat hyvin. Yhteiskuntaorientaation vetää tehtävään koulutuksen saanut kouluttaja.

Tarvittaessa kurssi voidaan toteuttaa tulkatusti. Tällöin kesto pitenee huomattavasti.

Myös etäyhteyksiä voidaan hyödyntää kurssien järjestämisessä.

Onnistunut yhteiskuntaorientaatio koostuu seuraavista tekijöistä:

  • Omakielinen ja pätevöitynyt kouluttaja
  • Dialoginen opetus
  • Yhdenmukainen oppikirja
  • Laadun jatkuva arviointi

 

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin muotoa ja kouluttajan pätevyyttä ohjaavat tarkat laatukriteerit, mikä takaa yhdenmukaisen laadun valtakunnallisesti. Kurssitoteutuksen ja -konseptin laatua seurataan, arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti kurssipalauttein.

 

Yhteiskuntaorientaation järjestämismahdollisuudet?

Työ Pakolaisavussa keskittyi Navigaattori-hankkeen (2018 – 2021) puitteissa kurssikonseptin kehittämiseen, kuten oppikirjan jatkotyöstämiseen ja uusiin käännöksiin sekä Yhteiskuntaorientaation kouluttajien kouluttamiseen.

Kehitystyön tarkoituksena oli, että kurssikonsepti olisi valtakunnallisesti hyödynnettävissä ja oppilaitokset ja kunnat voisivat jatkossa hyödyntää Yhteiskuntaorientaation omakielisiä kouluttajia kurssien järjestämisessä. Tavoitteena on, että Yhteiskuntaorientaation kouluttajia voidaan pikkuhiljaa kouluttaa eri alueille ympäri Suomen. Juuri nyt Pakolaisapu ei voi järjestää Yhteiskuntaorientaatiota yhteistyössä uusien kuntien tai oppilaitosten kanssa. Yhteiskuntaorientaation kurssikonsepti ja oppimateriaali ovat kuitenkin jo nyt vapaasti hyödynnettävissä kunnissa ja oppilaitoksissa tarpeen mukaisesti.

 

Yhteiskuntaorientaation omakielisen kouluttajan palkkaaminen?

Mikäli kuntanne tai oppilaitoksenne on kiinnostunut yhteiskuntaorientaation järjestämisestä ja kouluttajan palkkaamisesta, voitte tiedustella lisää asiantuntija Anni Harmaalalta, anni.harmaala@pakolaisapu.fi, 044 768 9605. Välitämme tietoa kouluttamistamme Yhteiskuntaorientaation kouluttajista.

 

Kokemuksia yhteiskuntaorientaation järjestämisestä

Yhteiskuntaorientaatio-kurssia toteutettiin Forssassa, Porvoossa ja Espoossa Kotikunta-hankkeen (2016 – 2018, AMIF) puitteissa. Forssassa ja Porvoossa kurssi toteutettiin yhteistyössä kototutumiskoulutusta tarjoavan oppilaitoksen kanssa. Kurssi integroitiin 1. moduuliin ja se toteutettiin arabiankielisenä.

Espoossa Yhteiskuntaorientaatio järjestettiin yhdessä Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Osallistujat olivat pääosin työvoimapalveluiden ulkopuolisia maahanmuuttajia, kuten kotiäitejä ja vanhempia ihmisiä. Kunta ohjasi osallistujat kurssille sekä järjesti tilat ja lastenhoidon.

 

Navigaattori-hanke

Navigaattori-hankkeen puitteissa jatkuva kehittämistyö ja Yhteiskuntaorientaation järjestäminen tapahtui ensisijaisesti KUUMA-seudun kuntien kanssa.

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia oli Pakolaisavun, Kansainvälinen Siirtolaisuusjärjestö IOM:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hanke rahoitettiin EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella ja hankekausi oli 1.4.2018 – 31.3.2021.

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten. Oppikirjaa voivat käyttää sekä yhteiskuntaorientaation kouluttajat että opiskelijat. Se on vapaasti hyödynnettävissä.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2017. Tämä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi. Suomenkielisestä oppikirjasta on tehty toinen, päivitetty versio, ja se on valmistunut syksyllä 2020. Tulevaisuudessa päivitetään myös muita kieliversioita.

Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa kehitetään edelleen. Mikäli otatatte yhteiskuntaorientaation oppikirjan käyttöönne, toivomme saavamme siitä tietoa ja palautetta. Lisäksi voit osallistua ja vaikuttaa oppikirjan kehittämiseen lähettämällä palautetta ja parannusehdotuksia osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

 

Lataa oppikirja 2017

Lataa oppikirja 2020

Kurssista sanottua