Yhteiskuntaorientaatiossa käsitellään kattavasti suomalaisen yhteiskunnan peruselementtejä. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja toimintaa kokonaisuutena, omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sekä arkipäivän käytäntöjä esimerkiksi koulun ja kodin yhteistyöstä työelämän pelisääntöihin.

Myös omaan kotikuntaan kotoutuminen helpottuu, kun tuntee perustavanlaatuisia asioita esimerkiksi palvelujärjestelmään, asumiseen, koulutusjärjestelmään, kuntaan ja asiointiin liittyen. Paikallisten asioiden ja uuden tiedon omaksuminen onnistuu pohjarakenteen päälle sujuvammin.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi kestää 70 tuntia. Se muodostaa yhtenäisen pohjan, jota voidaan täydentää paikallisesti.

Kurssin sisältö

 1. Johdatus yhteiskuntaorientaatioon ja tutustuminen – 3 h
 • Kurssin esittely
 • Osallistujien esittäytyminen
 • Harjoitukset
 1. Suomi ja suomalainen kulttuuri – 6 h
 • Maa ja väestö
 • Suomen historia
 • Nykypäivän Suomi
 • Kulttuuri ja perinteet
 1. Suomalainen yhteiskunta – 5 h
 • Miten yhteiskunta on rakentunut?
 • Mikä on hyvinvointivaltio?
 • Suomen hallintojärjestelmä
 • Suomen talousjärjestelmä
 1. Suomeen muuttaminen ja asuminen Suomessa – 6 h
 • Oleskeluluvat ja Suomen kansalaisuus
 • Kotikunta
 • Käytännön arkielämä
 • Kotoutuminen
 • Asumisen perusasioita
 • Vuokralla asuminen
 • Paloturvallisuus, kierrättäminen ja muut keskeiset asiat
 1. Ihminen, perhe-elämä ja palvelut Suomessa – 18 h
 • Suomalainen perhe ennen ja nyt
 • Naisten asema
 • Yksilöllinen kulttuuri?
 • Avioliitto ja avoliitto
 • Erilaisia perheitä
 • Vanhempien velvollisuudet
 • Lasten oikeudet
 • Lasten hoito ja lapsiperheen palvelut
 • Varhaiskasvatus
 • Tukea ongelmatilanteissa: Perhetyö ja lastensuojelu
 • Vammais-, mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Väkivalta
 • Mielenterveys
 1. Koulutus – 6 h
 • Suomen koulutusjärjestelmä: Lapset ja nuoret
 • Suomen koulutusjärjestelmä: Aikuiset
 • Opintojen rahoittaminen
 1. Työ ja toimeentulo Suomessa – 6 h
 • Työmarkkinat
 • Työlainsäädäntö
 • Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työn hakeminen ja työllistyminen
 • Palkka ja verotus
 • Yrittäjyys
 • Työttömyys
 1. Terveys ja ikääntyminen Suomessa – 6 h
 • Terveys ja sairaus
 • Terveyspalvelut: Sairaanhoito ja hammashoito
 • Vanhusten palvelut ja eläkkeet
 • Kuolema ja hautaaminen
 • Perintö
 1. Lait ja oikeuden toiminta Suomessa – 6 h
 • Suomen oikeusjärjestelmä
 • Yksilön oikeudet ja velvollisuudet
 • Rikokset
 • Oikeusprosessi
 1. Politiikka ja vaikuttaminen Suomessa – 5 h
 • Mitä demokratia on?
 • Kansalaisen perusoikeudet
 • Vaalit ja äänestäminen
 • Muita vaikuttamisen tapoja
 1. Yhteenvetoa ja palaute – 3 h
 • Palautteen kerääminen
 • Todistukset

Opetus perustuu Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan, joka toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta.

Lisäksi kouluttaja hyödyntää ryhmätöitä, videoita ja muita materiaaleja opetuksensa tukena. Vierailevien puhujien ja vierailukäyntien kautta opetusta voidaan syventää ja laajentaa. Osallistujat saavat kurssin lopuksi todistuksen yhteiskuntaorientaation suorittamisesta.

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation opetus perustuu kurssia varten tuotettuun Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Se toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta. Oppikirja on vapaasti hyödynnettävissä.

Oppikirjaa kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Voit olla mukana kehittämistyössä lähettämällä meille kommentteja ja parannusehdotuksia sisältöön liittyen osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

Tällä hetkellä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on valmistunut syksyllä 2017 ja siihen on tehty pieniä päivityksiä vuonna 2018.

Suomenkielinen oppikirja päivitetään, kuvitetaan ja taitetaan vuoden 2020 aikana.

 

Lataa oppikirja

Kurssista sanottua