Yhteiskuntaorientaatiossa käsitellään kattavasti suomalaisen yhteiskunnan peruselementtejä. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja toimintaa kokonaisuutena, omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sekä arkipäivän käytäntöjä esimerkiksi koulun ja kodin yhteistyöstä työelämän pelisääntöihin.

Myös omaan kotikuntaan kotoutuminen helpottuu, kun tuntee perustavanlaatuisia asioita esimerkiksi palvelujärjestelmään, asumiseen, koulutusjärjestelmään, kuntaan ja asiointiin liittyen. Paikallisten asioiden ja uuden tiedon omaksuminen onnistuu pohjarakenteen päälle sujuvammin.

Yhteiskuntaorientaatiokurssi kestää 70 tuntia. Se muodostaa yhtenäisen pohjan, jota voidaan täydentää paikallisesti.

Kurssin sisältö

 1. Johdatus yhteiskuntaorientaatioon ja tutustuminen
 • Kurssin esittely
 • Osallistujien esittäytyminen
 • Harjoitukset
 1. Suomi ja suomalainen kulttuuri
 • Maa ja väestö
 • Suomen historia
 • Nykypäivän Suomi
 • Kulttuuri ja perinteet
 1. Suomalainen yhteiskunta
 • Miten yhteiskunta on rakentunut?
 • Mikä on hyvinvointivaltio?
 • Suomen hallintojärjestelmä
 • Suomen talousjärjestelmä
 1. Suomeen muuttaminen ja asuminen Suomessa
 • Oleskeluluvat ja Suomen kansalaisuus
 • Kotikunta
 • Käytännön arkielämä
 • Kotoutuminen
 • Asumisen perusasioita
 • Vuokralla asuminen
 • Paloturvallisuus, kierrättäminen ja muut keskeiset asiat
 1. Ihminen, perhe-elämä ja palvelut Suomessa
 • Suomalainen perhe ennen ja nyt
 • Naisten asema
 • Yksilöllinen kulttuuri?
 • Avioliitto ja avoliitto
 • Erilaisia perheitä
 • Vanhempien velvollisuudet
 • Lasten oikeudet
 • Lasten hoito ja lapsiperheen palvelut
 • Varhaiskasvatus
 • Tukea ongelmatilanteissa: Perhetyö ja lastensuojelu
 • Vammais-, mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Väkivalta
 • Mielenterveys
 1. Koulutus
 • Suomen koulutusjärjestelmä: Lapset ja nuoret
 • Suomen koulutusjärjestelmä: Aikuiset
 • Opintojen rahoittaminen
 1. Työ ja toimeentulo Suomessa
 • Työmarkkinat
 • Työlainsäädäntö
 • Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työn hakeminen ja työllistyminen
 • Palkka ja verotus
 • Yrittäjyys
 • Työttömyys
 1. Terveys ja ikääntyminen Suomessa
 • Terveys ja sairaus
 • Terveyspalvelut: Sairaanhoito ja hammashoito
 • Vanhusten palvelut ja eläkkeet
 • Kuolema ja hautaaminen
 • Perintö
 1. Lait ja oikeuden toiminta Suomessa
 • Suomen oikeusjärjestelmä
 • Yksilön oikeudet ja velvollisuudet
 • Rikokset
 • Oikeusprosessi
 1. Politiikka ja vaikuttaminen Suomessa
 • Mitä demokratia on?
 • Kansalaisen perusoikeudet
 • Vaalit ja äänestäminen
 • Muita vaikuttamisen tapoja
 1. Yhteenvetoa ja palaute
 • Palautteen kerääminen
 • Todistukset

Opetus perustuu Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan, joka toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta.

Lisäksi kouluttaja hyödyntää ryhmätöitä, videoita ja muita materiaaleja opetuksensa tukena. Vierailevien puhujien ja vierailukäyntien kautta opetusta voidaan syventää ja laajentaa. Osallistujat saavat kurssin lopuksi todistuksen yhteiskuntaorientaation suorittamisesta.

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten. Oppikirjaa voivat käyttää sekä yhteiskuntaorientaation kouluttajat että opiskelijat. Se on vapaasti hyödynnettävissä.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2017. Tämä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi. Suomenkielisestä oppikirjasta on tehty toinen, päivitetty versio, ja se on valmistunut syksyllä 2020. Tulevaisuudessa päivitetään myös muita kieliversioita.

Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa kehitetään edelleen. Mikäli otatatte yhteiskuntaorientaation oppikirjan käyttöönne, toivomme saavamme siitä tietoa ja palautetta. Lisäksi voit osallistua ja vaikuttaa oppikirjan kehittämiseen lähettämällä palautetta ja parannusehdotuksia osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

 

Lataa oppikirja 2017

Lataa oppikirja 2020

Kurssista sanottua