Omakielistä yhteiskuntaorientaatiota on järjestetty sekä osana työhallinnon kotoutumiskoulutuksia että kaupungin maahanmuuttajapalveluiden toimesta.

Pakolaisapu pitää tärkeänä, että yhteiskuntaorientaation saisivat myös ne, jotka eivät ole työhallinnon asiakkaita, esimerkiksi kotiäidit, ikääntyneet, opiskelijat ja työssäkäyvät maahanmuuttajat.

Onnistumisen kokemuksia Hirvensalmelta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ja Maahanmuuttajien geneerisen palveluohjauksen malli -hanke (MAGEE) järjestivät yhteiskuntaorientaatiokurssin Hirvensalmella alkuvuodesta 2021. Kurssi toteutettiin läsnäolokoulutuksena koronapandemian sallimissa rajoissa. Pääset lukemaan koko artikkelin tästä: Onnistumisen kokemuksia yhteiskuntaorientaatiosta Hirvensalmella – YHTEISKUNTAORIENTAATIO.FI

Yhteistyössä kotoutumiskoulutuksen kanssa

Forssassa ja Porvoossa Omakielinen yhteiskuntaorientaatio toteutettiin yhteistyössä kototutumiskoulutusta tarjoavan oppilaitoksen kanssa. Forssassa kurssi järjestettiin 3.10.-7.12.2017 integroituna ammatti-instituutti Faktian kotoutumiskoulutuksen 1.moduuliin.  Osallistujat olivat arabiankielisiä opiskelijoita eri moduuleista sekä ryhmistä (mm. luki-ryhmä). Yhteiskuntaorientaatioon saivat lisäksi osallistua kunnan maahanmuuttokoordinaattorin ohjaamina myös ne vastasaapuneet kotoutujat, jotka eivät olleet mukana kotoutumiskoulutuksessa.

Forssan kurssiohjelma

Porvoossa kurssi järjestettiin 15.2.-31.5.2018 yhteistyössä Edupolin kanssa ja se integroitiin kotoutumiskoulutuksen 1. moduuliin. Kaikki osallistujat olivat saman ryhmän arabiankielisiä opiskelijoita, minkä lisäksi kurssille osallistui myös yksi kotoutumiskoulutuksen ulkopuolinen henkilö. Hän osallistui kurssille maahanmuuttokoordinaattorin ohjaamana.

Porvoon kurssiohjelma

 

Porvoon Edupolin kokemus:

“Omakielinen yhteiskuntaorientaatio on tärkeä osa alkuvaiheen kotoutumiskoulutusta. Oppimateriaalin sisältö tukee hyvin opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Aiheet etenevät niin, että ne rakentavat hyvän kokonaisuuden ymmärtää elämää uudessa yhteiskunnassa. Orientaatiojakso edistää myös suomen kielen sanaston oppimista ja terminologian ymmärrystä.

Omalla kielellä pohditut ja keskustellut asiat heti koulutuksen alussa, auttavat opinnoissa eteenpäin. On helpompi ymmärtää uusia asioita, kun on saanut perustiedot omalla kielellä. Ja on helpompi suunnitella omaa ammatillista polkua, kun on saanut omalla kiellä tietoa esim. koulutusjärjestelmästä ja siitä, miten suomalainen työelämä toimii.

Orientaatiojaksolle osallistuneiden opiskelijoiden mielestä  omalla kielellä saatu tieto on vähentänyt väärinymmärryksiä ja epätietoisuutta monista arjen asioista.”

Päivi Lindroos, kotoutumiskouluttaja, Edupoli

 

Yhteistyössä kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa

Espoossa Yhteiskuntaorientaatio järjestettiin 5.2.-18.4.2018 yhteistyössä Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Osallistujat olivat pääosin työvoimapalveluiden ulkopuolisia maahanmuuttajia, kuten kotiäitejä ja ikääntyneitä ihmisiä. Kunta ohjasi osallistujat kurssille sekä järjesti tilat ja lastenhoidon kurssikertojen ajaksi.

Espoon kurssiohjelma

Espoon kaupungin kokemus:

“Yhteiskuntaorientaatio tulisi ehdottomasti kuulua jokaisen kotoutujan palveluihin. Onnistuneen kotoutumisen kannalta merkityksellistä ei ole ainoastaan suomen kielen oppiminen. Toimiakseen uudessa yhteiskunnassa kotoutujan tulee saada tietoa niistä periaatteista ja arvoista, joihin suomalainen yhteiskunta nojaa. Emme voi vain pyytää kotoutujaa hylkäämään hänen kotimaassaan omaksumansa toimintatavat, vaan meidän tulee tarjota hänelle tilalle uusia toimintatapoja ja keinoja arkipäivän elämään. Esimerkiksi tasavertaisuus sekä roolit perheessä ovat asioita, joiden merkitys ihmisen täytyy ensin ymmärtää ennen kuin hän voi toimia arjessaan periaatteiden mukaisesti.”

Jenni Lemercier, Johtava sosiaalityöntekijä, Espoon Maahanmuuttajapalvelut

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten. Oppikirjaa voivat käyttää sekä yhteiskuntaorientaation kouluttajat että opiskelijat. Se on vapaasti hyödynnettävissä.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2017. Tämä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi. Suomenkielisestä oppikirjasta on tehty toinen, päivitetty versio, ja se on valmistunut syksyllä 2020. Tulevaisuudessa päivitetään myös muita kieliversioita.

Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa kehitetään edelleen. Mikäli otatatte yhteiskuntaorientaation oppikirjan käyttöönne, toivomme saavamme siitä tietoa ja palautetta. Lisäksi voit osallistua ja vaikuttaa oppikirjan kehittämiseen lähettämällä palautetta ja parannusehdotuksia osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

 

Lataa oppikirja 2017

Lataa oppikirja 2020

Kurssista sanottua