Kurssin kouluttaja on avainasemassa siinä, miten yhteiskuntaorientaatio onnistuu.

Tasalaatuisuuden näkökulmasta on tärkeää taata, että kouluttajilla on riittävät edellytykset perehdyttää uudet tulijat suomalaiseen yhteiskuntaan tavoitteiden mukaisesti.

Tätä tarvetta varten Pakolaisapu järjestää Yhteiskuntaorientaation omakielisten kouluttajien -koulutuksia.

Koulutettavat valitaan määrättyihin kriteereihin perustuen (mm. koulutustausta, työkokemus, soveltuvuus, suomalaisen yhteiskunnan arvopohjan jakaminen, esim. tasa-arvo ja demokratia)

Koulutettavat perehdytetään Yhteiskuntaorientaation oppisisältöön, tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen. He saavat työkaluja hyvän dialogin ohjaamiseen ja osallistavaan opetukseen. Koulutus pitää sisällään teorian lisäksi käytännön harjoittelua sekä yhteiskuntaorientaation havainnointia yhteistyöoppilaitoksessa.

Koulutuksen läpäistyään osallistuja saa pätevyyden toimia Yhteiskuntaorientaation kouluttajana.

Lue lisää kolmannesta koulutuksesta!

Lue lisää toisesta koulutuksesta!

Lue lisää ensimmäisestä koulutuksesta! 

 

Yhteiskuntaorientaation omakielisen kouluttajan palkkaaminen?

Mikäli kuntanne tai oppilaitoksenne on kiinnostunut yhteiskuntaorientaation järjestämisestä ja kouluttajan palkkaamisesta, voitte tiedustella lisää suunnittelija Heidi Nikulalta, heidi.nikula@pakolaisapu.fi, 044 762 4894. Välitämme tietoa kouluttamistamme Yhteiskuntaorientaation kouluttajista.

 

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation opetus perustuu kurssia varten tuotettuun Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Se toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta. Oppikirja on vapaasti hyödynnettävissä.

Oppikirjaa kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Voit olla mukana kehittämistyössä lähettämällä meille kommentteja ja parannusehdotuksia sisältöön liittyen osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

Tällä hetkellä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on valmistunut syksyllä 2017 ja siihen on tehty pieniä päivityksiä vuonna 2018.

Suomenkielinen oppikirja päivitetään, kuvitetaan ja taitetaan vuoden 2020 aikana.

 

Lataa oppikirja

Kurssista sanottua