Kurssin kouluttaja on avainasemassa siinä, miten yhteiskuntaorientaatio onnistuu.

Tasalaatuisuuden näkökulmasta on tärkeää taata, että kouluttajilla on riittävät edellytykset perehdyttää uudet tulijat suomalaiseen yhteiskuntaan tavoitteiden mukaisesti.

Tätä tarvetta varten Pakolaisapu järjestää Yhteiskuntaorientaation omakielisten kouluttajien -koulutuksia.

Koulutettavat valitaan määrättyihin kriteereihin perustuen (mm. koulutustausta, työkokemus, soveltuvuus, suomalaisen yhteiskunnan arvopohjan jakaminen, esim. tasa-arvo ja demokratia)

Koulutettavat perehdytetään Yhteiskuntaorientaation oppisisältöön, tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen. He saavat työkaluja hyvän dialogin ohjaamiseen ja osallistavaan opetukseen. Koulutus pitää sisällään teorian lisäksi käytännön harjoittelua.

Koulutuksen läpäistyään osallistuja saa pätevyyden toimia Yhteiskuntaorientaation kouluttajana.

Lue lisää ensimmäisestä koulutuksesta!

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation opetus perustuu kurssia varten tuotettuun Suomi –Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Se toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta. Oppikirja on vapaasti hyödynnettävissä.

Oppikirjaa kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Voit olla mukana kehittämistyössä lähettämällä meille kommentteja ja parannusehdotuksia sisältöön liittyen osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

Tällä hetkellä oppikirja löytyy suomeksi, arabiaksi ja somaliksi.

Uusia käännöksiä saadaan myöhemmin vuoden 2019 aikana.

Lataa oppikirja

Kurssista sanottua