Kurssin kouluttaja on avainasemassa siinä, miten yhteiskuntaorientaatio onnistuu.

Tasalaatuisuuden näkökulmasta on tärkeää taata, että kouluttajilla on riittävät edellytykset perehdyttää uudet tulijat suomalaiseen yhteiskuntaan tavoitteiden mukaisesti.

Tätä tarvetta varten Pakolaisapu on järjestänyt Yhteiskuntaorientaation omakielisten kouluttajien koulutuksia. Uusien koulutusten järjestäminen ei ole tällä hetkellä suunnitteilla.

Koulutettavat on valittu määrättyihin kriteereihin perustuen (mm. koulutustausta, työkokemus, soveltuvuus, suomalaisen yhteiskunnan arvopohjan jakaminen, esim. tasa-arvo ja demokratia)

Koulutettavat on perehdytetty Yhteiskuntaorientaation oppisisältöön, tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen. He ovat saaneet työkaluja hyvän dialogin ohjaamiseen ja osallistavaan opetukseen. Koulutus on pitänyt sisällään teorian lisäksi käytännön harjoittelua sekä yhteiskuntaorientaation havainnointia yhteistyöoppilaitoksessa.

Koulutuksen läpäistyään osallistuja on saanut pätevyyden toimia Yhteiskuntaorientaation kouluttajana. Ylläpidämme ajantasaista listaa kouluttajista. Kouluttajat sitoutuvat eettisiin ohjeisiin. Suosittelemme vain kouluttajia, jotka toimivat kouluttajien eettisten ohjeidemme mukaisesti.

Lue lisää kouluttajana toimimisesta ja yhteiskuntaorientaation käytännön toteutuksesta Yhteiskuntaorientaation kouluttajan oppaasta!

 

Yhteiskuntaorientaation omakielisen kouluttajan palkkaaminen?

Mikäli kuntanne tai oppilaitoksenne on kiinnostunut yhteiskuntaorientaation järjestämisestä ja kouluttajan palkkaamisesta, voitte tiedustella lisää asiantuntija Anni Harmaalalta, anni.harmaala@pakolaisapu.fi, 044 768 9605. Välitämme tietoa kouluttamistamme Yhteiskuntaorientaation kouluttajista.

 

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten. Oppikirjaa voivat käyttää sekä yhteiskuntaorientaation kouluttajat että opiskelijat. Se on vapaasti hyödynnettävissä.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2017. Tämä oppikirja löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi ja ranskaksi. Suomenkielisestä oppikirjasta on tehty toinen, päivitetty versio, ja se on valmistunut syksyllä 2020. Tulevaisuudessa päivitetään myös muita kieliversioita.

Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa kehitetään edelleen. Mikäli otatatte yhteiskuntaorientaation oppikirjan käyttöönne, toivomme saavamme siitä tietoa ja palautetta. Lisäksi voit osallistua ja vaikuttaa oppikirjan kehittämiseen lähettämällä palautetta ja parannusehdotuksia osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

 

Lataa oppikirja 2017

Lataa oppikirja 2020

Kurssista sanottua