Posted on

Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus ja Tampereen kaupungin Maahanmuuttajapalvelut järjesti ensimmäisen omakielisen yhteiskuntaorientaation kesäkuussa 2019.

Yhteiskuntaorientaation osallistujat olivat kiintiöpakolaisina ja perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulleita arabiankielisiä aikuisia. Kolmen viikon ajalle jaksottuneella yhteiskuntaorientaatio-kurssilla keskusteltiin mm. suomalaisesta kulttuurista, perhe-elämästä, koulutuksesta ja työelämästä. Terveyteen liittyen vierailijaksi kutsuttiin psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka kanssa pohdittiin hyvinvointia ja sen ylläpitämistä. Kurssin ajaksi oli järjestetty lastenhoito yhteistyössä Tredun lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimi Pakolaisavun kouluttajakoulutuksen käynyt Zaheda Majeed, joka työskentelee Tampereen Maahanmuuttajapalveluissa omakielisenä ohjaajana. Yhteiskuntaorientaatio-kurssin koordinaattorina toimi Osaamiskeskuksen sosiaaliohjaaja Hannakaisa Hänninen.

Seuraava arabiankielinen yhteiskuntaorientaatio on suunnitteilla syyskuulle 2019. Sen on tarkoitus olla pilottikurssia laajempi, ja osallistujille on suunnitteilla mm. tutustumiskäynti ammattiopistoon.

Osallistujien antama palaute ensimmäisestä yhteiskuntaorientaatiosta oli erittäin positiivista. He kokivat, että kurssilta sai tarpeellista tietoa suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueista. Tarve yhteiskuntaorientaatiolle on nostettu esille myös Tampereen kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa, koska työntekijät kokevat, että juuri kiintiöpakolaiset, perheenyhdistämisen kautta tulevat, kotiäidit ja eläkeikäiset saattavat jäädä paitsi vastaanottokeskuksessa ja kotoutumiskoulutuksessa annettavasta yhteiskuntatietoudesta.

 

Kirjoittajat:

Hannakaisa Hänninen, Sosiaaliohjaaja ja Zaheda Majeed Ramadan, Yhteiskuntaorientaation kouluttaja ja omakielinen ohjaaja

Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus OKM

Tampereen kaupunki, Maahanmuuttajapalvelut