Posted on

Lohjalla on aina järjestetty kiintiöpakolaisryhmille ohjausta, neuvontaa ja ryhmäinfoja, mutta omakielinen yhteiskuntaorientaatio Pakolaisavun kurssimallin mukaisena kokonaisuutena on järjestetty ensimmäisen kerran syksyllä 2019.

Kuvassa yhteiskuntaorientaation kouluttaja Wiam Elfadl (toinen oik.) ja kurssin osallistujia

Lohjalle tuli vuonna 2019 kaksi kiintiöpakolaisryhmää: alkusyksystä tuli 9 syyrialaista ja loppuvuodesta 8 eritrealaista. Lohjan pakolaiskiintiö vuonna 2019 on yhteensä 25 henkilöä. 6 syyrialaista ja 2 eritrealaista vuoden 2019 kiintiöstä odottaa vielä tammikuussa 2020 matkansa järjestymistä Suomeen.

Syyrialaisille Hiiden Opisto järjesti kolme viikkoa maahantulon jälkeen arabiankielisen yhteiskuntaorientaatiokurssin, joka alkoi syyskuun puolivälin jälkeen. Kurssi päättyi 16.12.2019. Eritrealaiset saapuivat joulukuun alussa ja heidän tigrinjankielinen kurssinsa käynnistyy tammikuun puolivälin jälkeen.

Yhteiskuntaorientaatio järjestetään Hiiden Opiston, Pakolaisapu ry:n, Lohjan kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja TE-palveluiden yhteistyönä.

Omakielinen kouluttaja on Pakolaisapu ry:n kouluttama yhteiskuntaorientaation kouluttaja. Varsinainen kurssi on Hiiden Opiston toimintaa. Yhteiskuntaorientaatio järjestetään niin sanottuna UMAKO-koulutuksena (uusi maahanmuuttajakoulutus). Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat käyttää heille opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettyä 100% valtionosuutta UMAKO-kurssien järjestämiseen silloin kun kurssit on kirjattu asiakkaiden kotoutumissuunnitelmiin.

UMAKO-koulutuksella tähdätään maahan muuttaneiden koulutuspolkujen nopeuttamiseen ja päällekkäisyyksien vähentämiseen.

Suurin osa yhteiskuntaorientaatioon osallistujista on Lohjalla työ-ja elinkeinotoimiston asiakkaita, joilla käynnistyy myös ELY-keskuksen kilpailuttama kotoutumiskoulutus. Kotoutumiskoulutus on työvoimapoliittista koulutusta, johon osallistuminen on pakollista työmarkkinatuen menettämisen uhalla.

Yhteiskuntaorientaation ja kotoutumiskoulutuksen järjestäjinä on eri tahot. Yhteiskuntaorientaatiota järjestää Lohjan kaupungin oma vapaan sivistystyön oppilaitos, Hiiden Opisto. Kotoutumiskoulutusta järjestää ELY-keskuksen kilpailuttama yksityinen koulutuksenjärjestäjä. Tämän vuoksi yhteistyön ja kommunikaation pitää toimia hyvin eri koulutuksenjärjestäjien sekä Lohjan kaupungin ja TE-toimiston välillä.

Sekä yhteiskuntaorientaatio että kotoutumiskoulutus on kirjattu asiakkaan kotoutumissuunnitelmaan TE-toimistossa. Syksyllä 2019 sovittiin niin, että yhteiskuntaorientaatiota on yksi päivä viikossa ja muut viikon arkipäivät ollaan normaalisti kotoutumiskoulutuksessa. Kotoutumiskoulutuksen järjestäjä tietää tasan tarkkaan sen, mitä omakielisessä yhteiskuntaorientaatiossa on käyty läpi ja ottaa sen huomioon omassa opetuksessaan.

Kokemusten ja palautteen perusteella omakielinen yhteiskuntaorientaatio on välttämätöntä kotoutumispolun alkuvaiheessa. Monet aihealueet ovat niin tärkeitä, että on välttämätöntä, että niiden omakieliseen käsittelyyn on mahdollisuus varata kunnolla aikaa. On järkevää, että ihminen saa kieliopinnot käyntiin nopeasti, mutta saa samanaikaisesti tärkeimmistä yhteiskuntaa koskevista tiedoista selkeää ja monipuolista tietoa omalla kielellä siten, että kysymyksille ja keskustelulle on tosiasiallinen mahdollisuus.

Yhteiskuntaorientaatio kurssimuotoisena opiskeluna tuo selkeän rakenteen kotoutumisen alkuvaiheeseen. Kurssimuotoinen yhteiskuntaorientaatio selkeänä oppilaitoksen järjestämänä toimintana UMAKO-rahoituksella on järjestely, joka selkeyttää kunnan sisällä vastuunjakoa alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan suhteen. Ennen yhteiskuntaorientaatiota oli usein niin, että kunnan maahanmuuttajapalvelut pyrkivät järjestämään ryhmäinfoja kaiken muun alkuvaiheen sosiaalityön ja ohjauksen ohessa käytännössä nollaresurssein. Tilojen ja kouluttajien etsiminen, tulkkien varaaminen, ajankohdista sopiminen, asiakkaiden tiedottaminen ja heidän motivoimisensa infotilaisuuteen osallistumiseen saattoi viedä työaikaa enemmän kuin ryhmäinfotilaisuudesta lopulta sai ”villoja”. Omakielinen yhteiskuntaorientaatio on siis ollut Lohjalla hyödyllinen järjestely paitsi asiakkaiden oman kotoutumisprosessin, myös kunnan oman ohjaus- ja neuvontatyön kannalta.

Kirjoittaja: Heikki Kerkkänen, Maahanmuuttajakoordinaattori, Lohjan kaupunki