Posted on

Yhteiskuntaorientaatiokurssi tarjoaa maahan muuttaneille perustavanlaatuista tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Keskeistä on, että kurssin osallistujat saavat koulutuksen omalla äidinkielellään Suomeen muuton alkuvaiheessa.

Kuvassa on yhteiskuntaorientaation kouluttaja Ezana Assefa vetämässä tigrinjankielistä yhteiskuntaorientaatiokurssia. Kurssin osallistujia näkyy kuvassa kolme. Kaksi naista ja yksi nuori mies. He istuvat pöydän ääressä ja kuuntelevat kouluttajaa. Kouluttaja seisoo luokan edessä ja takana näkyy power point-esitys. Ihmiset käyttävät kuvassa kasvomaskia koronapandemian vuoksi.

Millaisia oikeuksia Suomen kansalaiselle kuuluu? Mitä asioita on hyvä tietää, kun asuu vuokralla? Entä kuinka kierrättää oikein? Muun muassa tällaisista asioista keskusteltiin tigrinjankielisellä yhteiskuntaorientaatiokurssilla Keravan Careeriassa lokakuussa. Koronatilanteen vuoksi kurssikoko on normaalia pienempi – tällä kertaa kurssilla on yhteensä 6 osallistujaa.

Pakolaisavun Navigaattori-hankkeen ja CareeriaPlussan yhteistyössä toteuttama yhteiskuntaorientaatiokurssi järjestetään ensimmäistä kertaa tigrinjankielellä. Eritreasta kotoisin olevat kurssilaiset ja yhteiskuntaorientaation kouluttaja tapaavat syksyn aikana 15 kertaa. Jokaiselle kurssikerralle on laadittu tarkat sisällöt, jotta kurssi tarjoaisi osallistujilleen tietoa Suomesta mahdollisimman kattavasti.

”Kurssilla käsittelemme lakien ja arkipäivän asioiden lisäksi teemoja, jotka ovat osallistujille ajankohtaisia. Yhdessä keskustelemalla pystymme jakamaan ajatuksia ja käsityksiä ja varmistumaan siitä, että ne perustuvat oikeaan tietoon”, kertoo kouluttaja Ezana Assefa Navigaattori-hankkeesta.

Yhteiskuntaorientaatiokurssin yksi keskeisimmistä asioista onkin juuri se, että opetus perustuu dialogiin. Lisäksi olennaista on, että kurssilaisilla ja kouluttajilla on yhteinen äidinkieli ja että kurssin vetäjä on saanut Pakolaisavun kouluttajakoulutuksen. Yhteiskuntaorientaation sisältö ja periaatteet ovat lähtöisin Ruotsin samhällsorientering-mallista, jonka pohjalta Pakolaisavussa on tuotettu valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva kurssikonsepti ja oppimateriaali.

Kurssin osallistujista kaksi, Hibret Andemikael ja Luchia Meharena, kuulivat yhteiskuntaorientaatiokurssista suomen kielen opettajaltaan. Molempien naisten mielestä kurssi on jo nyt tarjonnut paljon uutta tietoa ja näkevät sen auttavan heitä tulevaisuudessa.

”Uskon kurssin olevan minulle hyödyllinen arkielämän kannalta, esimerkiksi viranomaisasioissa, hakemusten täyttämisessä ja työnhaussa”, Hibret kuvaa.

”Esimerkiksi asumisesta tiedän nyt paljon enemmän; mitä asuntoa vuokratessa on tärkeää muistaa ja mitkä ovat vuokralaisen vastuut”, Luchia täydentää.

Kaikki kurssilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että yhteiskuntaorientaatiokurssi on monella tapaa hyödyllinen uuteen maahaan muuttaville. Kysyttäessä, että suosittelisivatko he kurssia muille, vastaus ei jää epäselväksi: EHDOTTOMASTI.

Yhteiskuntaorientaation kouluttaja Ezanan mukaan kurssi antaa paljon maahan muuttaneille kurssilaisille mutta samalla myös kouluttajalle itselleen. Oppiminen on molemminpuolista: kouluttaja oppii kurssilaisten elämästä ja haasteista.

”Antoisinta kouluttajana on tiedon lisääntyminen puolin ja toisin. Hienoa on ollut myös kuulla, kuinka kurssilaiset ovat pystyneet hyödyntämään oppimaansa auttamalla perhettään ja muita läheisiään esimerkiksi käytännön asioissa.”

Pakolaisavun tavoitteena on, että Suomi ottaisi käyttöön omakielisen ja valtakunnallisesti yhtenäisen yhteiskuntaorientaation osana kotoutumispalveluita. Kurssia tulisi tarjota ainakin kaikille pakolaistaustaisille ja heihin rinnastettaville maahan muuttaneille, jotta integroituminen ja osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollistuisivat. Myös Ezana yhtyy tähän ajatukseen:

”Tämä kurssi antaa osallistujilleen paremmat mahdollisuudet ymmärtää tätä yhteiskuntaa ja päästä osaksi sitä. Mutta se tarjoaa muutakin todella merkittävää – se vahvistaa osallistujien itseluottamusta ja aktiivisuutta sekä yksilöinä että kansalaisina.”

Mikä on yhteiskuntaorientaatiokurssi? 

  • Pakolaisavun kehittämä yhteiskuntaorientaatiokurssi antaa Suomeen saapuneille maahanmuuttajille avaimia ymmärtää paremmin suomalaista yhteiskuntaa.
  • Osallistujien omalla äidinkielellä annettavan kurssin opetussisältö pohjautuu Pakolaisavun julkaisemaan, valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevaan Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan.
  • Pakolaisavun mielestä omakielisen yhteiskuntaorientaation antamisesta tulisi määrätä laissa ja määrittää sille valtakunnallisesti yhtenäinen tavoite, sisältö, muoto ja laajuus. Yhteiskuntaorientaatio pitäisi tarjota kaikille pakolaistaustaisille ja heihin rinnastettaville maahanmuuttajille, myös niille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita.
  • Pakolaisavun yhteiskuntaorientaatiokurssi on alun perin kehitetty osana EU:n rahoittamaa Kotikunta-hanketta (2016–2018). Sen jatkokehitys ja levitys tapahtuu nykyisessä Navigaattori-hankkeessa (2018–2021), jota hallinnoi Suomen Pakolaisapu.


Teksti ja kuvat: Marjukka Koskenkorva, Suomen Pakolaisapu