Posted on

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio on Suomen Pakolaisavun kehittämä kurssikokonaisuus, joka auttaa ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Julkaistu arviointiraportti kertoo yhteiskuntaorientaation arvioinnin tuloksista. Tulosten perusteella voidaan todeta, että yhteiskuntaorientaatio edistää tehokkaasti alkuvaiheen kotoutumista. Arviointiraportti listaa kuusi suositusta, jotka perustuvat tuloksiin.

Suomi - yhteiskuntaorientaation oppikirja asetettu lumihankeen. Kirja on avattu Suomi, historia ja kulttuuri -kappaleen otsikon kohdalta.

Suomi - yhteiskuntaorientaation oppikirja.

“Minun mielestäni jokaisen ihmisen, joka muuttaa Suomeen, tulisi käydä tämän kaltainen kurssi. – – Tämän kurssin kautta voi ymmärtää lakia ja tietää miten voi kotoutua täällä Suomessa ja myös millainen kulttuuri ja minkälaisia tapoja täällä Suomessa on, joita pitäisi noudattaa.”

Arviointiraportin päätuloksia:

  • Yhteiskuntaorientaatio edistää osallistujien tuntemusta suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmasta, laeista ja tavoista.
  • Yhteiskuntaorientaatiossa tarjottu tieto Suomen historiasta oli osallistujille tärkeää. Se auttoi heitä ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä, mikä voi vahvistaa osallistujien kuulumisen kokemuksia.
  • Osallistujat saivat kurssilta arjessa sovellettavia tietoja ja taitoja. Kurssi motivoi kielen opiskeluun ja avasi silmät omille mahdollisuuksille suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • Yhteiskuntaorientaatio vähentää misinformaation määrää.
  • Omakielisyyden merkitys osallistujan oppimiselle oli suuri. Se mahdollisti dialogin kouluttajan ja osallistujan välillä.

Voit avata ja ladata arviointiraportin tästä: Omakieliset yhteiskuntaorientaatiot Navigaattori-hankkeessa

Pakolaisavun tavoitteena on, että Suomi ottaa käyttöön omakielisen ja valtakunnallisesti yhtenäisen yhteiskuntaorientaation osana kotoutumispalveluita. Kurssi tulisi järjestää ainakin kaikille pakolaistaustaisille, jotta integroituminen ja osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollistuisivat. Suomen Pakolaisapu on kouluttanut tähän mennessä 21 yhteiskuntaorientaation kouluttajaa, jotka voivat vetää kurssia 12 eri kielellä. Voit lukea lisää kouluttajan palkkaamisesta ja kurssin järjestämisestä yhteiskuntaorientaatio.fi-sivustolta tai olla yhteydessä Suomen Pakolaisavun Katja Korhoseen (katja.korhonen@pakolaisapu.fi).