Posted on

Opetusta on jouduttu siirtämään verkkoon koronapandemian takia, Suomessakin. Tällä hetkellä yhteiskuntaorientaatio järjestetään etäopetuksena, kunnes tilanne normalisoituu. Tämä artikkeli kertoo yhteiskuntaorientaation etätoteutuksesta kouluttajan näkökulmasta.

Suomen Pakolaisavulla on kokemusta etänä järjestettävästä yhteiskuntaorientaatiosta. Kun yhteiskuntaorientaatio perustuu dialogiin, etänä toteutettavalla kurssilla on haastavampaa luoda keskusteleva ilmapiiri. Yhteiskuntaorientaatiossa korostuu ryhmän vuorovaikutus ja keskinäinen luottamus. Kouluttajana on hyvä pohtia, kuinka dialogisuus voidaan turvata etätoteutuksessa – turvallisuus ja terveys huomioiden.

Kouluttajan pitää ymmärtää, että etäopetus on haastavaa niin kouluttajalle kuin osallistujillekin. Kun yhteiskuntaorientaatio järjestetään etänä, on ryhmäkoon oltava tavallista pienempi, maksimissaan noin 8 osallistujaa.

Oppiminen etäkurssilla

  • Huomioi kohderyhmäsi (lukutaidon taso). Miten ryhmä oppii uutta ja miten koulutat selkeästi niin, että uuden tiedon vastaanottaminen onnistuu? Mitä haluat osallistujien oppivan?
  • Jaa sisältö palasiin, teemoihin ja/tai asiasisältöihin (1–3 asiaa päivässä). Muokkaa asiasisältöjä tarvittaessa ryhmän tarpeiden mukaan. Tavoitteena on pilkkoa kokonaisuus pieniin osiin. Jokainen palanen sisältää riittävän vähän asiaa.
  • Kertaa edellisen kerran aihe aina ennen uuden aiheen aloittamista.

Vuorovaikutus ja oman ohjaustavan tiedostaminen

  • Oppiminen tehostuu ja asiasisältö jää mieleen, kun aihetta pääsee pohtimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Anna tilaa kysymyksille, pysy aiheessa ja ohjaa keskustelua dialogisesti.
  • Ilo ja innostus kasvaa vuorovaikutuksessa, kun asiat voi sanoa muille osallistujille. Ohjaustavan ei tarvitse olla liian vakava, mutta jämäkkyys ja huumori yleensä toimivat. Kannusta osallistujia keskustelemaan aiheista.

Keskustele osallistujien kanssa heidän mielipiteistään. Tunnustele, jääkö osallistujille epäselvyyksiä aiheesta tai syntyikö väärinymmärryksiä. Muista, että paras tapa oppia on ilon kautta! Yritä siis pohtia, miten saat tehtyä kurssista mielekkään, mukavan ja innostavan osallistujille.

Teksti: Amani Bakri