Posted on

Samhällsorientering är en kurs för nyanlända i Finland. Kursen erbjuder grundläggande information om att bo, leva och arbeta i Finland. Kursen stärker deltagarnas medborgerliga färdigheter, kunskap om Finlands historia och stöder en persons integrationsprocess.

Samhällsorientering stärker nyanländas kunskap om demokrati, samhällets tjänster, om sina egna rättigheter och skyldigheter. I kursen ges information på eget modersmål eller ett språk personen förstår bra och undervisningen sker i dialog. Kursen erbjuder möjlighet för deltagarna att reflektera och diskutera det finländska samhället, dess normer och lagar med lärarens vägledning. Målsättningen är att deltagaren lättare kommer in i det finländska samhället. En utbildad lärare med tillräckliga kunskaper om det finländska samhället samt skicklighet i att facilitera en konstruktiv diskussion är viktigt. Egen erfarenhet av att integreras i Finland samt kunskap om olika kulturer, normer och liv är en stor fördel. Kursen bör erbjuda ett tryggt rum för tankar och känslor.  

Den integrationspolitiska redogörelsen, som överlämnades till riksdagen för behandling förra veckan, föreslår att samhällsorientering på eget språk skall vara tillgängligt för alla nyinflyttade till Finland. Finlands flyktinghjälp har arbetat länge för att samhällsorienteringen skall vara en del av den formella integrationsprocessen och understöder därmed förslaget. Samtidigt ser vi att det är viktigt att man i framtiden utvecklar läroplansgrunder för att säkerställa att alla får tillgång till samma information och att kursen passar personer i olika livssituationer. Det är också viktigt att man använder en dialogisk undervisningsmetod och att kursens längd definieras samt att lärarnas utbildning formaliseras för att trygga en kvalitativ undervisning.  

 

Bakgrund till samhällsorientering 

 

Information om samhället ingår idag i integrationsutbildningen. Informationen är därmed tillgänglig för de som är registrerade arbetssökande och har rätt till en integrationsutbildning. Undervisningen har skett främst på finska eller svenska. Utmaningen har varit att deltagarnas språkkunskaper inte har varit tillräckliga för att ta till sig informationen. Otillräcklig information och därmed okunskap om det finländska samhället har tidvis skapat missförstånd och försvårat personers integrationsprocess.  

Finlands flyktinghjälp har därför utvecklat samhällsorientering på eget språk sedan 2016.  Inom ramen för olika projekt har vi utvecklat och erbjudit kurser i samhällsorientering, utbildning av lärare i samhällsorientering samt utvecklat en lärobok som är översatt från finska till sex språk: svenska, engelska, somaliska, arabiska, dari och franska. En ryskspråkig översättning är på kommande som Venäjänkielinen keskusjärjestö har översatt. Modell för kursen, läroboken och lärarnas utbildning har hämtats från Sverige där samhällsorientering erbjuds alla som nyligen fått uppehållstillstånd.  

Kursen i samhällsorientering är 70 timmar lång, undervisas på eget modersmål med en dialogisk undervisningsmetod. Flyktinghjälpen har tills vidare utbildat 21 lärare i samhällsorienterings och fortsätter utbilda lärare nästa höst. Vi upprätthåller även ett nätverk för lärare i samhällsorientering. Vi erbjuder stöd till kommuner och utbildningsanordnare i att erbjuda en kurs och hjälper till med att hitta lämpliga lärare.  

 

Intresserad av att organisera en kurs?  

 

Kurskonceptet och läromaterialet är fritt för envar att använda. Samhällsorientering har ordnats i flera olika regioner så som i Forssa, Borgå och Esbo (artiklar på finska). Ifall er kommun eller läroanstalt är intresserad av att erbjuda en kurs kan ni vara i kontakt med planeraren Katja Korhonen, katja.korhonen@pakolaisapu.fi, 044-762 4894. Vi förmedlar även information om utbildare.  

Nu är det dags för sommarlov men i höst kavlar vi upp ärmarna igen.  Till dess önskar vi er alla en riktigt skön sommar! 

 

Ann-Jolin Grüne , Chef för Samhällsengagemang 

 

Väckte texten några tankar? Ta gärna kontakt! 

ann-jolin.grune@pakolaisapu.fi  044-768 8604