Posted on

Navigaattori 2.0 -hanke on julkaissut Yhteiskuntaorientaation kouluttajan oppaan. Oppaan tarkoitus on toimia kouluttajan työn tukena.

Pakolaisapu on kouluttanut hankerahoitusten (AMIF) puitteissa yhteiskuntaorientaation kouluttajia vuodesta 2019 lähtien. Navigaattori 2.0 -hankkeessa kouluttajien koulutusta on kehitetty ja pidennetty ja koulutus on toteutettu kaksi kertaa. Kaikkiaan kouluttajien koulutus on järjestetty Pakolaisavussa viisi kertaa.

Nyt julkaistun oppaan myötä yhteiskuntaorientaation kouluttajien on mahdollista palata kouluttajien koulutuksessa oppimiinsa asioihin. Oppaaseen on koottu yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimimisen periaatteita, ohjausmenetelmiä sekä erilaisia käytännön työssä huomioitavia seikkoja. Opas toimii käytännöllisenä työkaluna yhteiskuntaorientaation kouluttajan työssä.

Tutustu Yhteiskuntaorientaation kouluttajan oppaaseen täällä! 

Kuvassa on yhteiskuntaorientaation kouluttajan oppaan etukansi.

Artikkelin on kirjoittanut Navigaattori 2.0 -hankkeen asiantuntija Heidi Nikula.

Yhteiskuntaorientaation konseptia kehitetään Navigaattori 2.0 -hankkeessa (1.4.2021 – 30.6.2022). Hanke toteutetaan Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimiston yhteishankkeena. Rahoittajana toimii EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Voit lukea hankkeesta lisää IOM Suomen verkkosivuilta: Navigaattori-hanke | IOM Finland