Posted on

EU:n turvapaikka-, siirtolaisuus- ja kotouttamisrahasto (AMIF) on myöntänyt rahoituksen Suomen Pakolaisavun ja Opetushallituksen yhteiselle hankkeelle yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin päivittämiseksi ja muuntamiseksi verkko-oppimisalustan muotoon.

Kaksivuotisen hankkeen toimintakausi on 1.5.2023 – 30.4.2025. Hankekauden aikana Pakolaisavun aiemmissa hankkeissaan tuottama yhteiskuntaorientaation suomenkielinen oppimateriaali päivitetään kauttaaltaan, kuvitetaan sekä digitalisoidaan käyttäjälähtöiseksi ja saavutettavaksi verkko-oppimismateriaaliksi. 

Hankkeen kontekstina on eduskunnassa kevätkaudella hyväksytty uusi laki kotoutumisen edistämisestä, joka tulee voimaan vuonna 2025. Uuden lain myötä monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä tulee kunnille lakisääteistä. Kunnille suunnattu neuvonta yhteiskuntaorientaatiosta ja sen järjestämisestä on myös osa uutta hanketta. 

Tiedotamme hankkeesta lisää sen edetessä. 

Lisätietoja: Anni Harmaala, asiantuntija, yhteiskuntaorientaatio, anni.harmaala@pakolaisapu.fi, p. 044 768 9605 ja Lilli Rasilainen, erityisasiantuntija, Opetushallitus, lilli.rasilainen@oph.fi, p. 0295 331 373