Posted on

KEHA-keskuksessa on aloittanut uusi monikielisen yhteiskuntaorientaation asiantuntija, jonka tehtävänä on tukea kuntia yhteiskuntaorientaatioiden järjestämisessä.

Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä kaikille kunnan kotoutuja-asiakkaille tulee kunnille lakisääteistä vuoden 2025 alusta uuden kotolain myötä. Koska kyseessä on kunnille uusi tehtävä, johon liittyy monenlaisia käytännön kysymyksiä, on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus) aloittanut kehittämisasiantuntijana Anu Kumpulainen, jonka työnkuvaan kuuluu kuntien neuvonta ja tukeminen tehtävässä. 

Anu Kumpulaisen kasvokuva.

“Työskentelen KEHA-keskuksessa monikielisen yhteiskuntaorientaation parissa. Tehtävänäni on tukea kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämiseen valmistautumisessa ja orientaation toteutuksessa, kartoittaa ja levittää hyväksi todettuja toteutusmalleja, sekä tukea toimijoiden verkostoitumista ja tiedon jakamista. Tavoitteenani on kerätä näistä tiedoista,  kokemuksista ja hyvistä käytännöistä järjestäjän opas, jonka toivon tukevan yhteiskuntaorientaation järjestämistä jatkossa. Yhteiskuntaorientaation järjestämisen muuttuminen kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi ja osaksi kuntien kotoutumisohjelmaa on suuri muutos, ja siksi on tärkeää kerätä yhteen jo olemassa olevia valmiita materiaaleja ja käytäntöjä. Ollaan yhteydessä!” 

Anuun voi olla yhteydessä sähköpostitse anu.kumpulainen@ely-keskus.fi tai puhelimitse 0295 024 726. 

Yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin kehittämiseen liittyvissä asioissa voit jatkossakin olla yhteydessä Suomen Pakolaisavun asiantuntijaan Anni Harmaalaan (anni.harmaala@pakolaisapu.fi) ja Opetushallituksen erityisasiantuntijaan Lilli Rasilaiseen (lilli.rasilainen@oph.fi). Jos olet järjestämässä yhteiskuntaorientaation kurssia ja haluaisit saada listan Pakolaisavun kouluttamista kouluttajista, voit olla yhteydessä Anni Harmaalaan.