Posted on

Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2023 tilaama selvitys monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeista on nyt julkaistu. Selvityksen on laatinut Owal Group Oy.

Selvitys kartoittaa tapoja, joilla yhteiskuntaorientaatiota on Suomessa tähän mennessä toteutettu, sekä kokemuksia muista maissa, joissa monikielinen yhteiskuntaorientaatio on ollut jo pidemmän aikaa käytössä. Lisäksi selvitys antaa suosituksia siitä, miten yhteiskuntaorientaatiota kannattaisi Suomessa jatkossa toteuttaa. Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä on tulossa kunnille lakisääteistä vuoden 2025 alusta voimaan tulevan uuden kotoutumislain myötä.

Selvitys nostaa vahvasti esiin kouluttajien keskeisen roolin yhteiskuntaorientaatiokurssien onnistumisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Suosituksiin sisältyykin, että kouluttajien koulutuksen kehittämiseen tulisi panostaa ja yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimimisen tulisi olla arvostettu ja kiinnostava täysipäiväinen tai osa-aikainen ammatti.

Selvityksessä tuodaan myös esiin kurssien järjestämiseen liittyviä haasteita etenkin suurten kaupunkiseutujen ulkopuolisten alueiden ja pienempien kieliryhmien osalta. Haasteisiin vastaamiseksi selvitys suosittaa laajaa kuntien välistä ja valtakunnallista yhteistyötä sekä erilaisten toteuttamismuotojen joustavaa hyödyntämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote selvityksen julkaisusta: Maahanmuuttajat saavat jatkossa tutulla kielellä tietoa Suomesta, selvitys tarjoaa suosituksia toteuttamiselle – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Selvitys on luettavissa ja ladattavissa täältä: Selvitys monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeista : Raportti – Valto (valtioneuvosto.fi)