Posted on

Kotoutuminen.fi -sivuston blogissa on julkaistu kirjoitus yhteiskuntaorientaatiosta. Kirjoituksessa oppimateriaalin kehityshankkeessa työskennellyt harjoittelija Gholamreza Jafari Kandovan kertoo ajatuksiaan monikielisestä yhteiskuntaorientaatiosta.

Kotoutuminen.fi -sivusto on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisen Kotoutumisen osaamiskeskusken ylläpitämä sivusto, joka on suunnattu kotoutumisen parissa työskenteleville asiantuntijoille. Sivustolla julkaistaan blogia, jossa kotoutumisen asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista aiheista.

Huhtikuussa blogissa julkaistiin Yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin ja verkkoalustan kehittäminen -hankkeen työntekijöiden Anni Harmaalan ja Lilli Rasilaisen kirjoitus, jossa he ovat haastatelleet hankkeessa mukana ollutta Opetushallituksen harjoittelijaa hänen ajatuksistaan monikieliseen yhteiskuntaorientaatioon liittyen.

Linkki blogikirjoitukseen Kotoutuminen.fi -sivustolla: ”Lähes kaikki Suomeen muuttavat hyötyisivät monikielisestä yhteiskuntaorientaatiosta” | Kotoutuminen