Posted on

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen uudessa hankkeessa tuotetaan lisäksi käännöksiä uudesta monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalista.

Diakin koordinoimassa hankkeessa kehitetään monikielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutusta sekä koulutetaan kouluttajia. Lisäksi tuotetaan käännöksiä valmisteilla olevasta uudesta oppimateriaalista, jota kehitetään Suomen Pakolaisavun ja Opetushallituksen hankkeessa.

Hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat Opetushallitus, Suomen Pakolaisapu, alueelliset ELY-keskukset, KEHA-keskus ja Tampereen kaupunki. Yhteistyötä tehdään myös työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden kuntien kanssa.

Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali -hanketta rahoittaa EU:n Maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoja uudesta hankkeesta Diakin verkkosivuilla julkaistussa uutisessa: Yhteiskuntaorientaatiota monikielisesti – Diakonia-ammattikorkeakoulu