Oppimisympäristö tulossa Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutusta varten!

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali

Yhteiskuntaorientaation opetus perustuu kurssia varten tuotettuun Suomi –Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Se toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta. Oppikirja on vapaasti hyödynnettävissä.

Oppikirjaa kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Voit olla mukana kehittämistyössä lähettämällä meille kommentteja ja parannusehdotuksia sisältöön liittyen osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

Tällä hetkellä oppikirja löytyy suomeksi, arabiaksi ja somaliksi.

Uusia käännöksiä saadaan myöhemmin vuoden 2019 aikana.

Huom. Oppikirjasta poistettu (17.12.2018) lause ”Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään vuonna 2018.”

Lataa oppikirja

Kurssista sanottua