Suomi - yhteiskuntaorientaation oppikirja asetettu lumihankeen. Kirja on avattu Suomi, historia ja kulttuuri -kappaleen otsikon kohdalta.
Posted on

Yhteiskuntaorientaation arviointiraportti on julkaistu!

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio on Suomen Pakolaisavun kehittämä kurssikokonaisuus, joka auttaa ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Julkaistu arviointiraportti kertoo yhteiskuntaorientaation arvioinnin tuloksista. Tulosten perusteella voidaan todeta, että yhteiskuntaorientaatio edistää tehokkaasti alkuvaiheen kotoutumista. Arviointiraportti listaa kuusi suositusta, jotka perustuvat tuloksiin.

Lue lisää
Kuvassa on kaksi yhteiskuntaorientaation opiskelijaa.
Posted on

Näin yhteiskuntaorientaation voi järjestää!

Yhteiskuntaorientaatiokurssi rakentaa kuuluvuuden kokemusta uuteen kotimaahan. Kurssi kannattaa järjestää, sillä sen käyneet tuntevat paremmin suomalaisen yhteiskunnan toimintaa sekä omia oikeuksiaan, velvollisuuksiaan ja mahdollisuuksiaan Suomessa.

Lue lisää
Posted on

Yhteiskuntaorientaation omakielisten kouluttajien koulutus: Haku auki 31.5.2020 asti

KUVAUS: Yhteiskuntaorientaation omakielisten kouluttajien koulutus antaa kurssin omakieliselle vetäjälle hyvät valmiudet toteuttaa yhteiskuntaorientaatio-kurssi tavoitteiden mukaisesti. Koulutus perehdyttää osallistujat yhteiskuntaorientaation oppisisältöön, tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen. Koulutettavat saavat työkaluja hyvän dialogin ohjaamiseen...

Lue lisää